ความรู้เกี่ยวกับโรค African Horse Sickness

บทความวิชาการเรื่อง โรค African Horse Sickness หรือกาฬโรคแอฟริกาในม้า สำหรับสัตวแพทย์และบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับ พยาธิกำเนิด การแพร่กระจายของโรค การวินิจฉัย การรักษาและแนวทางการควบคุมและป้องกันโรค เรียบเรียงโดย คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved