อัตลักษณ์องค์กร

สีประจำคณะ

ชื่อคณะสีCodeRGBCMYK
Faculty of Veterinary Science คณะสัตวแพทยศาสตร์ ฟ้าหม่น(Dark-sky Blue) 00B9F2 R0,G185,B242 C80-M0-Y0-K0

ต้นไม้ประจำคณะ

ชื่อต้นไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์  ชื่ออื่น
ทองหลางลายErythrina variegata L.ปาริชาติ,ปาริฉัตร,ทองบ้าน,ทองเผือก,ทองหลางลายด่าง,มังการา(ฮินดู)
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved