ขอเชิญสัตวแพทย์ที่สนใจ สมัครเข้าเรียนหลักสูตร
Graduate Diploma in Clinical Veterinary Science

ขอเชิญสัตวแพทย์ที่สนใจ สมัครเข้าเรียนหลักสูตร  Graduate Diploma in Clinical Veterinary Science ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล​ (หลักสูตร​ 1 ปี) 
หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับใช้ในการสมัครเรียนต่อระดับสูงคือหลักสูตร residency training program
โดยผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    - Hold a degree in Doctor of Veterinary Medicine (DVM) from the Kingdom of Thailand or from foreign universities which are certified by the Office of the Higher Education Commission
    - Have a cumulative GPA of at least 3.00
    - Other additional conditions could be granted to apply for admission at the discretion of the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.
และมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP หรือ MU GRAD TEST) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: grisnarong.won@mahidol.edu
Email: panwad.pre@mahidol.edu
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved