ต้อนรับนักศึกษาจาก Hunter College,The City University of New York

     วันที่ 13 มกราคม 2563 โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยสัตวแพทย์หญิงวาสินี เทพอภิชัยกุล ได้ให้การต้อนรับ Asst Prof Dr Joshua Plotnik และนักศึกษา จาก Hunter College, The City University of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved