พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ผศ.ดร.น.สพ.ปริญ สุวรรณประภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 59 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved