กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

     วันที่ 15 มกราคม 2563 หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้พูดคุย และปรึกษาปัญหาในด้านต่างๆ กับอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องกบิลปักษา (ห้องบรรยายชั้น 3) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved