สัมมนาวิชาการ เรื่อง “โรคระบบทางเดินอาหารในสุนัขและแมว"

     วันที่ 15 มกราคม 2563 ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “โรคระบบทางเดินอาหารในสุนัขและแมว All you need to know about gastrointestinal disease in dogs and cats” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารในสัตว์ โดยมีอาจารย์สัตวแพทย์ และสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ร่วมเป็นวิทยากร การสัมมนาวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เป็นระยะเวลา 10 เดือน (มกราคม–ตุลาคม) ณ ห้องประชุมปานเทพ รัตนากร ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สัตวแพทย์ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ/หรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่อีเมล์ vetmuseminar@gmail.com

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved