ต้อนรับอาคันตุกะต่างชาติจาก Purdue University, USA

     วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดี และผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Alan G. Mathew, Head of Department of Animal Science, Purdue University, USA พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงองค์อร ประสานพาณิช Chief, One Health Branch, Division of Global Health Protection, U.S. Centers for Disease Control & Prevention และคณะผู้ติดตาม ซึ่งในการเดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ ครั้งนี้ เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับคณะฯ ณ ห้องไกรสรราชสีห์ อาคารเรียนและปฏิบัติการวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved