ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภาฯ เยี่ยมส่วนงาน

     วันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร อดีตคณบดี และคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) เพื่อทำความรู้จักและประมวลผลความสำเร็จ เป้าหมาย แผนการดำเนินการ ตลอดจนอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาของส่วนงาน เพื่อร่วมมือกันพัฒนา อันจะนำไปสู่การเป็นหนึ่งในร้อย “มหาวิทยาลัยระดับโลก” ณ ห้องประชุมพยัคฆ์ไกรสี ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved