ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา Ontario Veterinary College ประเทศแคนาดา

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับ Dr Claire Jardine พร้อมด้วย Miss Cassia Michel และ Miss Michelle Mak อาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Ontario Veterinary College, University of Guelph ประเทศแคนาดา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Ecohealth Rotation ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะฯ และกลุ่มสถาบันการศึกษาทางด้านการสัตวแพทย์ในประเทศแคนาดา โดยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ช่วงเช้า ผศ.ดร.สัตวแพทย์หญิงศรินทร์ สุวรรณภักดี รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ และ ผศ.ดร.นายสัตวแพทย์อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข ได้บรรยายเรื่อง “การจัดการประชากรสุนัขสำหรับโรคเรบีส์ (The Role of Dog Population Management for Rabies)” และในช่วงบ่ายได้มีการบรรยายแนะนำโครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและพัฒนาต้นแบบสาธิตการจัดการสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืน โดย อ.ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จากนั้นจึงได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบ้านรักหมาศาลายา (Salaya dog shelter) ตามลำดับ

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved