คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ TICA Training 2019

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม 3rd Principle Concept & Practice of One Health for Emerging Disease Management: Lesson Learn in Asia Regions จำนวน 20 ท่าน จาก 20 ประเทศ การอบรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ Thailand International Cooperation Agency (TICA)

     ในการนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “The Monitoring and Surveillance Center for Zoonotic Diseases in Wildlife and Exotic Animals, Faculty of Veterinary Science, Mahidol University” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ศรินทร์ สุวรรณภักดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์เฝ้าระวังฯ

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved