วันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 23 ปี โดยมี รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดี และ ผศ.ดร.น.สพ.ปริญ สุวรรณประภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรตลอดจนนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved