คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันหลักยอดเยี่ยม

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 อ.สพ.ญ.มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข ผู้แทนคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันหลักยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 จาก ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม นายกสัตวแพทยสภา ในการประชุมสถาบันหลักและสถาบันสมทบของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ประจำปี 2563 ณ ห้องทองฑีฆายุ สำนักงานสัตวแพทยสภา

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved