คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันหลักยอดเยี่ยม

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 อ.สพ.ญ.มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข ผู้แทนคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันหลักยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 จาก ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม นายกสัตวแพทยสภา ในการประชุมสถาบันหลักและสถาบันสมทบของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ประจำปี 2563 ณ ห้องทองฑีฆายุ สำนักงานสัตวแพทยสภา

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved