พิธีอัญเชิญ พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดี ผศ.ดร.น.สพ.ปริญ สุวรรณประภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.น.สพ.วิทวัช วิริยะรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย สร้างเครือข่ายและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมบุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ แห่เวียนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยขบวนอัญเชิญองค์พระฯ ได้เคลื่อนผ่านบริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร และส่วนงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved