ประชุมออนไลน์เพื่อเจรจาโอกาสความร่วมมือระหว่าง James Cook University

เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงกนกอร ฟึเร้ยระ ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์เพื่อเจรจาโอกาสความร่วมมือระหว่าง James Cook University เครือรัฐออสเตรเลียกับส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และการพัฒนางานวิจัยกับ James Cook University เครือรัฐออสเตรเลีย
การประชุมออนไลน์ดังกล่าว จัดขึ้นโดยกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้นำการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารตลอดจนตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในการประชุมฯ
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved