โครงการ WOAH Twinning Collaborating Center Project

     ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์วิทวัช วิริยะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ที่ปรึกษาศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติและศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ ได้นำตัวแทนจากหน่วยงานนานาชาติ Dr. Jonathan Sleeman จาก the United State Geological Survey (USGS) ประเทศสหรัฐอเมริกา Dr. Steve Unwin จาก Wildlife Health Australia และ Dr. Kinley Choden จาก the World Organization for Animal Health (WOAH, founded as OIE) Sub-Regional Representation for South-east Asia เข้าพบอธิการบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ณ สำนักงานอธิบการบดี ห้องประชุม 515 เพื่อรายงานและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ WOAH Twinning Collaborating Center Project ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง USGS ประเทศสหรัฐอเมริกา และศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ (Thailand National Wildlife Health Center) และศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ (the Monitoring and Surveillance Center for Zoonotic Diseases in Wildlife and Exotic Animals (MoZWE)) ภายใต้การสนับสนุนของ World Organization for Animal Health

ในการนี้ คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้เข้าพบ ยังได้ร่วมหารือกับอธิการบดีถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่อไปในอนาคตและการสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพสัตว์ป่า อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านสุขภาพของทั้งคนและสัตว์อย่างยั่นยืน

--

On January 29th, 2024, Assoc. Prof. Dr. Walasinee Sakcamduang, Dean of the Faculty of Veterinary Science, Mahidol University, Assoc. Prof. Dr. Witthawat Wiriyarat, Head of the Thailand National Wildlife Health Center, and Assoc. Prof. Dr. Parntep Ratanakorn, the Consultant of Thailand National Wildlife Health Center (Thailand-NWHC) and the Monitoring and Surveillance Center for Zoonotic Diseases in Wildlife and Exotic Animals (MoZWE) brought the faculty’s delegates: Dr. Jonathan Sleeman from the U.S. Geological Survey (USGS), Dr. Steve Unwin from the Wildlife Health Australia, and Dr. Kinley Choden from the World Organization for Animal Health (WOAH, founded as OIE) Sub-Regional Representation for South-east Asia, to meet with Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., the President of Mahidol University, at the Office of the President, Mahidol University.

On this occasion, Dean Sakcamduang delivered a presentation of an overview and progress of the WOAH Twinning Collaborating Center Project to the President. The project is a joint effort of the USGS, Thailand – NWHC and MoZWE, the Faculty of Veterinary Science, Mahidol University, with immense support from the World Organization for Animal Health. The President and the delegates then enthusiastically discussed the future directions of the project and how to expand and contribute to the project and wildlife health network, which will lead to the sustainable betterment of both human and animal health.


ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved