คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้แทนคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยมี ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ให้การต้อนรับ ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved