7 ความเชื่อผิดๆถูกๆเกี่ยวกับแมว

ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ We Mahidol ขอเชิญรับชมคลิปวิดีโอให้ความรู้ เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแมวที่มักมีการพูดถึงกัน เรื่องไหนจริง เรื่องไหนไม่จริง... โดย ผศ.ดร.นายสัตวแพทย์ปริญ สุวรรณประภา อาจารย์ประจำภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาไขข้อสงสัยให้ทุกท่านได้ทราบความจริงกัน

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved