คลินิกม้า

กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้ารับการตรวจ

คลินิกม้า

น.สพ.ณัฐวุฒิ นุชประยูร

กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อขอคิวนัด

สพ.ญ.พรรษประภา จันทร์ดี

กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อขอคิวนัด

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved