นักศึกษาสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

นักศึกษาสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม เนื่องจากระดับน้ำที่ล้นจากเขื่อนลำพระเพลิง

สามารถลงชื่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากทางคณะฯ ได้ที่ คุณโชติมากานต์ ไชยเยศ (พี่อ้อม) หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ โทร. 02-441-5242-4 ต่อ 1421

fd
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved