การเข้า-ออกมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรและนักศึกษา (ช่วงวันฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)

สำหรับบุคลากรที่นำ รถยนต์ เข้ามาในมหาวิทยาลัย
- ติดสติ๊กเกอร์สีน้ำเงิน (แบบใหม่) ที่มหาวิทยาลัยออกให้
*(เฉพาะวันที่ 2-3 และ 5-6 ตุลาคม 2563) และต้องมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนงาน ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงาน
- บัตรผ่านเฉพาะกิจ สำหรับผู้มีภารกิจเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น
- บัตรอนุญาตจอดรถ VIP สำหรับคณะกรรมการที่ปฏิบัติงาน พระราชทานปริญญาบัตร 
สำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่นำรถจักรยานยนต์ เข้ามาในมหาวิทยาลัย
- แสดงบัตรประจำตัวบุคลากร หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำประตูต่างๆ 
หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์รับจ้าง, รถแท็กซี่, รถรับจ้างสาธารณะเข้ารับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย สามารถจอดได้บริเวณจุดรับ-ส่งบัณฑิต (ประตู 1,4,5,6) เท่านั้น
การเข้า-ออก มหาวิทยาลัยมหิดล
การเข้า-ออก มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved