คลินิกโรคตา

เปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 09.00-15.30น.
วันศุกร์ เวลา 09.00-11.30น.
(สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการตรวจ และทำการนัดหมายล่วงหน้าที่หน่วยอายุรกรรมทั่วไปก่อนเท่านั้น)

สัตวแพทย์ประจำหน่วย

สพ.ญ.อารีรัตน์ คงเจริญ

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี
เวลา 09.00 - 15.30 น.
วันศุกร์ เวลา 09.00 - 11.30 น .

วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 15.30 น.

สพ.ญ.วิภาสิริ เมฆศรีสวรรค์

วันพุธเวลา เวลา 13.00 - 15.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.30 น. 

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved