กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 งานบริหารการศึกษา พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย อ.ดร.นายสัตวแพทย์กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.นายสัตวแพทย์ปริญ สุวรรณประภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.สัตวแพทย์หญิงสินีนาถ เจียมทวีบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ผศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลักษณ์ จิรภัทรเศรษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจระบบการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การประกอบอาชีพในสายงานสัตวแพทย์ การปรับตัวและความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย ผ่านทาง Facebook Live ของคณะฯ
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved