ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-VISIT)

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมพยัคฆ์ไกรสี ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved