กิจกรรมวันนัดพบสมัครงานสัตวแพทย์มหิดล (MUVS JOB JAIR 2022)

วันที่ 6-7 มกราคม 2565 งานบริหารการศึกษา พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม วันนัดพบสมัครงานสัตวแพทย์มหิดล (MUVS JOB JAIR 2022) ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลักษณ์ จิรภัทรเศรษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีโรงพยาบาลสัตว์ คลินิก บริษัท และหน่วยงานต่างๆ จำนวน 35 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นผ่านแอพพลิเคชัน Webex

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved