รพส.ประศุอาทร ได้รับบริจาคเครื่องควบคุมให้สารละลาย

วันที่ 12 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ได้รับบริจาคเครื่องควบคุมให้สารละลาย ชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 5 เครื่อง จาก คุณไอซ์ อธิชนัน ศรีเสวก คุณเรืองฤทธิ์ ศรีเสวก คุณเกศศินี ศรีเสวก คุณพิชชานันท์ ณ วัฒนนิธิชัย คุณพัชรนันท์ ตั้งเกียรติอมรกุล คุณนพพร วิฑูรชาติ คุณพรภัทร์ วิฑูรชาติ และผู้ร่วมบริจาค โดยมี รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.ญ.พฤกษา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร และสพ.ญ.นันทพร บัวแย้ม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ฯ ฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการรักษาสัตว์ป่วย ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved