สัมมนาโครงการ Give a Talk หัวข้อ ทำวิจัยอย่างไรให้มีความสุข ทุกมุมมอง

ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมฟังบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ “ทำวิจัยอย่างไรให้มีความสุขทุกมุมมอง" โดย รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ภาคเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น. 
สามารถ Scan QR code เข้า Google meet
หรือ https://meet.app.goo.gl/
สัมมนาโครงการ Give a Talk หัวข้อ ทำวิจัยอย่างไรให้มีความสุข ทุกมุมมอง
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved