ค้างคาว แหล่งรังโรคในธรรมชาติ อัพเดทเทคนิคการศึกษาโรคติดเชื้อในค้างคาว

ขอเชิญทุกท่านรับฟังการบรรยาย
หัวข้อ Bats as Natural Reservoir of Several Infectious Agents and Novel Approach for Infectious Diseases on Bats
โดย Assoc. Prof. OMATSU Tsutomu
Center for Infectious Disease Epidemiology and Prevention Research Coopertive department of veterinary medicine, Faculty of agriculture Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT)

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564  เวลา 13.00-15.30 น. 
ผ่าน Webex link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php
Meeting number: 158 813 3442
Password: Giveatalk3

จัดโดย
โครงการ Give a Talk
ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
คณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้างคาว แหล่งรังโรคในธรรมชาติ
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved