คณบดีเข้ารับประกาศเกียรติคุณ นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเข้ารับประกาศเกียรติคุณ นิสิตเก่าสัตวแพทย์ ที่สร้างเกียรติประวัติ เป็นที่ยกย่อง ประจำปี 2564 สาขาวิชาการ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved