จากห้องตรวจสู่งานวิจัย เริ่มอย่างไรถึงจะได้ไปต่อ

เริ่มต้นงานวิจัยทางคลินิก อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ ?
ขอเชิญทุกท่านรับฟังการบรรยายในหัวข้อ  From Ideas to Clinical Research โดย รศ.สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น.
ผ่าน link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php
Meeting number: 158 012 4407
Password: Giveatalk3

จัดโดย โครงการ Give a Talk
ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
คณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จากห้องตรวจสู่งานวิจัย เริ่มอย่างไรถึงจะได้ไปต่อ
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved