ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีอันดับสูงสุดร้อยละสิบตามค่า SJR ของสาขานั้น (Top Ten Journal Percentiles)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีอันดับสูงสุดร้อยละสิบตามค่า SJR ของสาขานั้น(Top Ten Journal Percentiles) ได้แก่

1. รศ.ดร.น.สพ.บรรลือ กรมาทิตย์สุข
ชื่อเรื่องงานวิจัย DNA barcode identification and molecular detection of bluetongue virus in Culicoides biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from western Thailand
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ Acta Tropica

2. รศ.ดร.น.สพ.อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล
ชื่อเรื่องงานวิจัย Current characteristics of animal rabies cases in Thailand and relevant risk factors identified by a spatial modeling approach
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ PLOS Neglected Tropical Diseases

3. ผศ.ดร.สพ.ญ.ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ
ชื่อเรื่องงานวิจัย Generation of Porcine Induced Neural Stem Cells Using the Sendai Virus
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ Frontiers in Veterinary Science

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีอันดับสูงสุดร้อยละสิบตามค่า SJR ของสาขานั้น (Top Ten Journal Percentiles)
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved