สัมมนาโครงการ Give a Talk หัวข้อ Microbiomes and Metagenomics

โครงการ Give a Talk จัดโดย ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายออนไลน์ หัวข้อ "Microbiomes and Metagenomics" โดย รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และ ดร.ศวรรณี สุธีร์วรพงศ์ ทีมวิจัย Microbiome มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563  เวลา 13:30-15:30 น. 
Scan QR code เข้า Google meet หรือเข้า link:  https://meet.google.com/smh-sxfn-pnt 

สัมมนาโครงการ Give a Talk หัวข้อ Microbiomes and Metagenomics
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved