ทุนจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ในฐานะผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นของสาขาวิชาคลินิกสัตว์เล็กประจำปี 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ของแสดงความยินดีกับ นายจักรชลัช อยู่พัฒนะวงศ์ ที่ได้รับทุนจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ในฐานะผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นของสาขาวิชาคลินิกสัตว์เล็กประจำปี 2564 โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเป็นผู้มอบทุน พร้อมทั้ง รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลักษณ์ จิรภัทรเศรษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีการมอบทุนในครั้งนี้

ทุนจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ในฐานะผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นของสาขาวิชาคลินิกสัตว์เล็กประจำปี 2564
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved