ทุนการศึกษา Grant for the MSD Animal Health Program ประจำปี 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นายรพีพัทธ์ ภัทรชีวานันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับทุนการศึกษา Grant for the MSD Animal Health Program ประจำปี 2020 จากบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลักษณ์ จิรภัทรเศรษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีการมอบทุนในครั้งนี้ด้วย

ทุนการศึกษา Grant for the MSD Animal Health Program ประจำปี 2020
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved