งานกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2565

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสวัสดิการเพิ่มเติมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ในช่องทางออนไลน์ รูปแบบ New Normal โดยมี รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดี เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและกล่าวคำอวยพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของคณะฯ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565

ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
1. ผศ.ดร.สพ.ญ.ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ สังกัด ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
2. ดร.ลดาวัลย์ สาริยา สังกัด ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ
3. น.ส.มัลลิกา นิ่มอ่อน สังกัด โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
4. นายนิวัติ เจตนาประชาวิทย์ สังกัด สำนักงานคณบดี
5. นายณรงค์ ผิวงาม สังกัด สำนักงานคณบดี

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเล่นเกมส์และจับฉลากแจกของรางวัลแก่บุคลากร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ท่ามกลางวิกฤติการณ์โรคระบาดในช่วงปีที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขออำนวยพรให้บุคลากรทุกท่าน ตลอดจนครอบครัวและญาติพี่น้องของท่านมีความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดโรคปลอดภัยในทุกวัน สุขสมหวังดั่งใจตลอดปี 2565 ที่กำลังจะมาถึงนี้

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved