เจ้าภาพในพิธีทำบุญเดือนเกิดในเดือนตุลาคม 2564

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ ในพิธีทำบุญเดือนเกิดในเดือนตุลาคม จัดโดยวิทยาลัยศาสนศึกษา โดย ผศ.ดร.น.สพ.ปริญ สุวรรณประภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี เป็นประธานในพิธี และมี อ.ดร.น.สพ.กฤษฎา ใจชื้น รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ บริเวณชั้น 1 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved