กิจกรรมหน่วยสุขภาพหนึ่งเดียวเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมหน่วยสุขภาพหนึ่งเดียวเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น ม.6 จำนวน 53 คน ดังนี้

1. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา โดย ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเรบีส์ โดยทีมจากศูนย์เฝ้าระวังฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์
3. กิจกรรมสอนล้างมือ โดยทีมจากศูนย์เฝ้าระวังฯ และภาควิชาปรีคลินิกฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์

นอกจากกิจกรรมการอบรบ ทางคณะฯ โดยทีมจากโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน ภาควิชาปรีคลินิกฯ และศูนย์เฝ้าระวังฯ ได้จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์ (โรคพิษสุนัขบ้า) ให้กับสัตว์ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ จำนวนทั้งสิ้น 26 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์ จากชมรมกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า และโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved