"ม.มหิดล" ฝ่าวิกฤติ "จระเข้ไทย" ใกล้สูญพันธุ์-โรคระบาด
จุดประกายทางรอดธุรกิจ-พัฒนาวัคซีนป้องกันครั้งแรก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสมาคมฟาร์มจระเข้ไทย เตรียมจัดอบรมสัมมนา "คนเลี้ยงอยู่ได้ จระเข้ไทยอยู่รอด" สำหรับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2565 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับอนาคตของการเลี้ยงจระเข้ไทย ฝ่าวิกฤติปัญหาการส่งออก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในฟาร์มจระเข้ และผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID - 19

วิทยากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย รศ.ดร.น.สพ.จิตรกมล ธนศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศิริมานะพงษ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสัตว์น้ำ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข สพ.ญ.นรีรัตน์ สังขะไชย ผู้ช่วยวิจัยประจำงานระบาดวิทยาและอายุรศาสตร์สัตว์ป่า ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ และผศ.ดร.สพ.ญ.นลิน อารียา หัวหน้าภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved