โครงการ Give a Talk งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ช้างและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์

มาร่วมมือกันอนุรักษ์ช้างไทย เพื่อคนไทย เพื่อลูกหลาน ขอเชิญรับฟังการบรรยาย หัวข้อ "งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ช้างและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์"
โดย รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค. 2564   เวลา 13.00 - 15.30 น.
ผ่าน Webex link : https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m9f654f32ac08c6d3b075f3400a5d49b2  
Meeting number: 158 003 8522 
Password: Giveatalk3

จัดโดย
โครงการ Give a Talk 
ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
คณะสัตวแพทยศาตร์ ม.มหิดล
โครงการ Give a Talk งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ช้างและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved