โครงการแนะแนวการเตรียมความพร้อมข้ามศาสตร์ร่วมศาสตร์

วันที่ 5 มกราคม 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์มหิดล จัดทำโครงการแนะแนวการเตรียมความพร้อมข้ามศาสตร์ร่วมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ รูปแบบการทำงานของวิชาชีพสัตวแพทย์ในสาขาต่างๆ การเตรียมความพร้อมในการทำงาน ความก้าวหน้าในสายงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคระหว่างการทำงาน ผ่านประสบการณ์ของศิษย์เก่าสัตวแพทย์มหิดล ผ่านแอพพลิเคชัน Webex

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved