พิธีร่วมลงนามระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรับยาสมุนไพรไทยที่ใช้ป้องกันหรือรักษาโรคโควิด 19 ในด้านของคุณภาพประสิทธิภาพ ตลอดจนความปลอดภัยของยาตำรับในสัตว์ทดลอง

ในพิธีมีการลงนามระหว่าง รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี อ.ดร.น.สพ.ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง อาจารย์ประจำภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ ร่วมเป็นพยาน พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved