ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ใน Quartile1

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ใน Quartile1 ได้แก่

1. รศ.ดร.น.สพ.กัมพล แก้วเกษ
ชื่อเรื่องงานวิจัย Cell-free culture supernatants of Lactobacillus spp. and Pediococcus spp. inhibit growth of pathogenic Escherichia coli isolated from pigs in Thailand
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ BMC Veterinary Research 

2. ดร.สพ.ญ.ณิชารีย์ อินทร์คำ
ชื่อเรื่อง Helminth Infections in Cattle and Goats in Kanchanaburi, Thailand, with Focus on Strongyle Nematode Infections
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ Veterinary Sciences 

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ใน Quartile1
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved