งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทยหญิง วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีป้องกันตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง “เลี้ยง รัก รับผิดชอบ”
ทั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ในปี 2564 อีกด้วย
ขอบคุณภาพจาก: กรมปศุสัตว์
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved