กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ของน.ศ.ชั้นปีที่ 1

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.น.สพ.ปริญ สุวรรณประภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะแนวการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้คำแนะนำในการแบ่งเวลาสำหรับการทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียน และการปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

ภายในกิจกรรม มีการบรรยายโดยคณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในเรื่องของการเรียนการสอน การฝึกภาคสนามและกิจกรรมนอกหลักสูตร การปรับตัวในการเรียนสัตวแพทยศาสตร์ และการสอบใบประกอบวิชาชีพ แนะนำบริการและสวัสดิการและสวัสดิการด้านสุขภาวะทางกายและใจสำหรับนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมกบิลปักษา ชั้น 3 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved