พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 25 ปี

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 25 ปี โดยมี รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดี เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรตลอดจนนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว หลังจากจบพิธีสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง กล่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมปานเทพ รัตนากร ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved