วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

     วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ อ.ดร.น.สพ.ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง หัวหน้าภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 30 รูป พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved