พิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์และพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ โดยมี รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าของสุนัขอาจารย์ใหญ่ ได้ร่วมอุทิศส่วนกุศลให้กับอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ และรำลึกถึงความสำคัญของสรรพสัตว์ที่ใช้ในการเรียนการสอนด้านสัตวแพทยศาสตร์

ในช่วงถัดมาเป็นพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เเละนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งภายในงานตัวแทนของนักศึกษา ได้มีการมอบพวงมาลัยแด่ท่านคณบดีเนื่องในวันไหว้ครู และมีพิธีมอบเกียรติบัตรเเก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์ นักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม และนักศึกษาขวัญใจปรีคลินิก นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยหน่วยงานจากภาคเอกชน ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved