งานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

     วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทราบถึงบทบาท และหน้าที่ ตลอดจนจรรยาบรรณในการทำงานในวิชาชีพสัตวแพทย์ แนวทางการพัฒนาตนเองผ่านระบบการศึกษาต่อเนื่อง จากตัวแทนสัตวแพทยสภาศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสัตวแพทยสภาสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย แนะนำสมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์มหิดล และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการทำงานของนักศึกษา จากหน่วยศิษย์สัมพันธ์กองกิจการนักศึกษา

    นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในกระบวนวิชาของสาขาวิชาคลินิกสัตว์เล็ก โดย โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ และในช่วงท้ายได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสจบการศึกษา ณ ห้องประชุมกบิลปักษา ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved