กิจกรรมอบรม ครั้งที่ 1/2565 โดยหน่วยสุขภาพหนึ่งเดียวเคลื่อนที่

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 หน่วยสุขภาพหนึ่งเดียวเคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมอบรม ครั้งที่ 1/2565 เรื่องการล้างมือให้สะอาด และโรคเรบีส์ (โรคพิษสุนัขบ้า) ให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง ต.บ้านทุ่งก้างย่าง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการทำหมันสุนัขและแมวของโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ

หน่วยสุขภาพหนึ่งเดียวเคลื่อนที่ เป็นหน่วยที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดตั้งขึ้น ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของคณะฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในเรื่องโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน การรักษาสุขลักษณะเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ตลอดจนความรู้เรื่องเพศศึกษา และยังให้บริการทางการสัตวแพทย์แก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved