พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายโดย รศ.นสพ.ดร.ธีระ รักความสุข นายกสัตวแพทยสภา น.สพ.นวพูน จำปานิล ผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผศ.ดร.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ นายกสมาคมสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.สพ.ญ.กนกอร ฟึเร้ยระ ตัวแทนจากสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ดร.สพ.ญ.สินีนาถ เจียมทวีบุญ โดยมี รศ.ดร.สพ.ญ.วิลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้กล่าวตอนรับและเปิดงาน ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมมอบของที่ระลึกและผูกข้อมือ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ นอกจากนี้นักศึกษาได้รับฟังการบริหารทางการเงินและการลงทุน ซึ่งได้รับเกียรติจาก น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน มาบรรยายเพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์มีแนวทางการบริหารเงิน และนำไปปฎิบัติจนมีวินัยในการใช้ชีวิตและการประวิชาชีพในอนาคตต่อไป

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved